Marián Váňa | TROSHCAST #007

Marián Váňa | TROSHCAST #007

Potrebuješ rozumieť peniazom

Marián Váňa je lektor, riaditeľ a odborník na peniaze a osobnostný rast.

Začínal ako hokejista, ale stačil jeden telefonát - jedna TROSHKA, ktorá zmenila jeho smer. Postupnými krokmi sa zo športovca stal podnikateľ, ktorý pomáha druhým. Po niekoľkých rokoch v biznise má Marián vybudovanú obchodnú sieť s vlastným tímom. Stal sa z neho úspešný lektor a nadobudnuté skúsenosti a vedomosti predáva ďalej. Je živým príkladom toho, že vždy je čas zmeniť smer a dosiahnuť úspech. Príjemné počúvanie!

#TROSHCAST - Inšpirácia v každom zvuku.

Dostupné na YouTube, Spotify a Apple Podcasty.

Späť

Produkty

„Neboj sa ísť pomaly, boj sa stáť na mieste.“